Skip links

Konsulenttjenester

Våre konsulenter og fagspesialister går inn i kortere eller lengre prosjekter ute hos våre kunder. De utfører både operative og strategiske arbeidsoppgaver innen sine respektive fagområder, både innen offentlig og privat sektor.

Vi har over 20 års erfaring og har kunder innen mange bransjer, med hovedvekt på olje og energi, bygg og anlegg, transport og offentlig sektor. Staben vår, som består av en gruppe seniorkonsulenter, har opparbeidet seg solid kompetanse gjennom varierte oppdrag på flere nivåer i en lang rekke spennende bedrifter over hele landet.

Vi vet at en avgjørende forutsetning for suksess er å ha riktig person på rett sted til rett tid. Så derfor arbeider vi tett med våre kunder for å finne frem til den best egnete bistanden til hvert enkelt oppdrag. Målet vårt er alltid å kunne bistå våre kunder slik at de til enhver tid har den riktige kompetansen for å gjennomføre sine oppgaver og prosjekter.

Vi tenker at vårt viktigste fortrinn er våre ansatte. Vi har godt kvalifiserte medarbeidere som gjennom vår bevisste rekruttering er dyktige i sitt fag i tillegg til å være motiverte og fleksible. Vi har også tro på at fornøyde medarbeider gjør en god jobb, og vi jobber tett med oppfølging, rådgiving og utvikling av våre konsulenter.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om tilgjengelige konsulenter, ledige stillinger eller for en uforpliktende presentasjon av selskapet. Kontakt Marina Isdal, tlf. 98236403.