Skip links

Om oss

 

Contiki Ressurser har levert konsulenttjenester innen innkjøp, kontrakt og prosjektadministrasjon siden 1989. Selskapet var frem til 2006 en del av Index/CMA Contiki, en programvareleverandør innen kontraktshåndtering som utviklet og solgte programvaren Contiki ECM, men ble i 2006 solgt til en gruppe ansatte og etablert som et eget selskap.

Marina Isdal hatt ansvar for konsulentavdelingen siden 2001 og vært daglig leder og partner siden 2006.

I 2019 kom Inventura AS og Techconsult AS inn på eiersiden og har i dag 3 representanter i styret.

Selskapet har gjennom hele historien hatt hele Norge som nedslagsfelt, med hovedvekt på Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.

Alle som jobber hos Contiki Ressurser har bred erfaring innen sine respektive fagområder fra forskjellige bransjer. Bransjer vi tradisjonelt har vært i er olje/gass, fornybar energi, offentlig, industri, transport og retail. Siden vi har et relativt smalt spekter av fagområder, så er vi stolte av å dekke alle nivåer, fra juniorkandidaten som er nyutdannet med en fersk bachelor eller mastergrad innen jus, økonomi eller supply chain, til spesialisten, som har hatt ansvar for store anskaffelser i flere av de største selskapene i Norge og som har jobbet for oss siden oppstarten i 2006.

Med den tidligere tette relasjonen til programvaren Contiki ECM har det vært en tradisjon at seniorkonsulentene våre har fungert som superbrukere i systemet. I dag vil vi påstå at alle våre medarbeidere har en genuin kombinasjon av solide fagkunnskaper og bred IT-kompetanse på dagsaktuelle systemer.