Skip links

Warehouse operator

For en av våre kunder søker vi nå etter en Warehouse Operator.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Varemottak og varemottakskontroll, merking og mellomlagring.
Klargjøring og utlevering av materiell fra lager. Handtering av gasslager.
Logistikkoppgaver knyttet til drift av anlegget. Varetelling.
Tilgjengelig-gjøring av forbruksmateriell på angitte lokasjoner.
Handtere utgående forsendelser for reparasjon. Etablere og vedlikeholde et profesjonelt forhold til interne kunder og leverandører
Bistå interne kunder i logistikkoppgaver.
Daglige oppgaver innbefatter bruk av truck

Dine kvalifikasjoner:

3-5 års erfaring innenfor logistikk
Fagbrev eller Bachelor grad i Logistikk/Materialadministrasjon
Gode engelske og norske språk kunnskaper, skriftlig og muntlig
Operasjonell erfaring i bruk av SAP ADR – kompetanse

Du har:

En positiv innstilling og er en lagspiller
Høy grad av kundeforståelse og -fokus
Du må kunne handtere og trives i et hektisk arbeidsmiljø
Stor grad av nøyaktighet og struktur i din arbeidsutførelse
Høy grad av integritet og etisk standard

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS).
Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 03.11.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Mongstad
Oppstart: 29.11.21
Varighet: 30.09.22

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.