Skip links

Teknisk innkjøpsstøtte

For en av våre kunder søker vi nå etter en Teknisk innkjøpsstøtte for INN.

Renovasjon og gjenvinningsetaten v/Innsamlingsavdelingen har i en periode behov for å styrke vår kapasitet med arbeidet med anskaffelser og avtaler for avfallshåndteringstjenester og materiell. I denne forbindelse søkes det en ressurs som kan bistå oss i arbeidet med kravspesifikasjoner og den tekniske delen av innkjøpsprosessen.

Denne ressursen er tenkt å fungere som en sparringspartner med de tekniske fagmiljøene og i noen grad fungere som et bindeledd i samarbeidet med vår egen seksjon for anskaffelser og avtaleforvaltning.

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Bistå i arbeidet med konkretisering og estimering av behovene

• Utarbeide tekniske spesifikasjoner, kravspesifikasjoner i samarbeid med lokale fagpersoner

• Innledende markedsundersøkelse

• Bistå i den tekniske evalueringen av tilbudene

• Statusrapportering av fremdrift, eventuelle avvik og risikoer

• Bidra til det generelle forbedringsarbeidet og drive anskaffelsesprosessen.

Dine kvalifikasjoner:

• Bør ha høyere utdanning innen relevant teknisk fagområde, for eksempel; elektro, mekanikk, etc.

• Bør ha erfaring fra anskaffelser av tyngre kjøretøy innen 0- utslipp

• Ønskelig med erfaring med anskaffelser service og reparasjonsavtaler for kjøretøy og maskiner

• Bør ha kjennskap til renovasjon og avfallshåndtering

• Godkjennskap til innkjøpsprosesser er en forutsetning, men det er en fordel med minimum 3 års erfaring med teknisk innkjøpsstøtte i lignende bedrift

• Erfaring med Lov om offentlig anskaffelse (LOA) og forsyningsforskriften (FOA) er en fordel

• God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne i all hovedsak på norsk, men også engelsk er et pluss

• Gode samarbeids- og problemløsningsevner, samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert,

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Snarest

Varighet: inntil 6 mnd, med opsjon på 1 + 1 måneders forlengelse

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.