Skip links

Senior kontraktsrådgiver

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som senior kontraktsrådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk samarbeidspartner til ledergruppen og ansvarlig for å ivareta det overordnede faglige ansvaret for kontrakt og anskaffelser i prosjektet
 • Bidra med innkjøpsfaglig, markedsmessig og kommersiell kompetanse i prosjektorganisasjonen som sikrer at beslutninger som tas er til konsernets beste.
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging i prosjektet og sørge for ivaretakelsen av våre kontraktuelle interesser og posisjon i forbindelse med endringshåndteringen, inklusiv rettidig og formriktig utforming, så vel som oversendelse eller besvarelse av varsler og krav.
 • Bistå prosjektet i å håndtere de risiko og muligheter som naturlig kan gjøre seg gjeldende i ulike faser av prosjektene.
 • Bistå med vurderinger av komplekse kontraktuelle problemstillinger og sørge for at nødvendige tiltak blir gjennomført
 • Støtte prosjektet rådgivning i kommersielle spørsmål
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Ledelse av forhandlinger og håndtering av krav fra leverandørene
 • Sørge for juridisk bistand etter behov
 • Bidra med å opparbeide kontrakts- og anskaffelseskompetanse i prosjektet
 • Koordinere prosjektets markedsaktivitet med leverandørmarkedet
 • Lede og koordinere mindre anskaffelsesprosesser, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i prosjektet
 • Ansvar for utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
 • Sikre at prosjektene utfører anskaffelser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
 • Analysere forbedringspunkter i de gjennomførte anskaffelsene og bidra til at kunnskapen kommer til nytte i nye prosjekter ved forbedring av prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning.
 • Erfaring som kontraktsrådgiver i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra ulike prosjektgjennomførings- og kontraktmodeller.
 • Kjennskap med NS-standarder vil bli vurdert som en fordel.
 • Forhandlingsevne og erfaring fra etablering av anskaffelsesstrategier, kontrahering og leverandørhåndtering av større nasjonale og internasjonale leverandører
 • Solid bestillerkompetanse fra store prosjektorganisasjoner
 • Meget god kommersiell forståelse og dyktig i forhandlinger
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring med utenlandske leverandører vil bli vurdert som en fordel
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel
 • Erfaring fra strategiarbeid i større prosjekter/organisasjoner er en fordel

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 01.02.22

Varighet: 01.02.23, med muligheter for forlengelse.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.