Skip links

Senior innkjøper

Vi søker etter en kandidat med bred innkjøpserfaring til spennende konsulentoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføring av anskaffelser, inngå rammeavtaler, kontrakter og enkeltanskaffelser i tråd med kategoristrategi, etatens prioriteringer, prosesser, rutiner og gjeldende regelverk.

Krav til kandidaten:
• Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fag som økonomi, samfunnsfag, eller master i rettsvitenskap
• God kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
• Erfaring med prosesslederansvar for gjennomføring av offentlige anskaffelser innenfor administrative og eiendomrelaterte anskaffelser med erfaring med entreprisekontrakter, herunder relevante NS (bl.a. NS-8407, NS-8406, NS-8405) og SSA standarder.
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
• Plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
• Kjennskap til konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV EU-Supply
• Relevant erfaring fra planlegging, gjennomføring, forhandlinger og ledelse av andre offentlige anskaffelser og spesielt anskaffelse av ulike typer rammeavtaler, tjenesteavtaler og/eller varekjøp innenfor administrative- og eiendomsrealterte anskaffelser.

Arbeidsperiode:
November 2020-April 2021, med muligheter for forlengelse med 6 måneder.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.