Skip links

Sr. innkjøper – Microsoft lisenser

For en av våre kunder søker vi etter en “Senior konsulent off. anskaffelser” til et prosjekt i forbindelse med anskaffelsen av nye Microsoft lisenser.

Arbeidsoppgaver:

Kunden har i dag en Microsoft-avtale gjennom Crayon.  Avtalen er basert på Microsoft Open Value Subscription og Microsoft CSP med Microsoft 365 skytjeneste.  Avtalen opphører 31.12.2021.  En ny avtale må derfor etableres slik at nåværende behov og framtidige behov blir dekket gjennom en ny avtale.

Kunden trenger i den forbindelsen operativ bistand/prosjektledelse for å få på plass en ny avtale innen utgangen av 2021. Konsulenten skal bistå med skriving av underlag til anskaffelse av Microsoft lisenser i henhold til gjeldene lover og regler for offentlige anskaffelser og som sikrer at kunden får en avtaleform som gagner kunden nå og i framtiden.  Den som gir bistand, må ha god kunnskap knyttet til Microsoft lisensiering og avtaler knyttet til Microsoft lisenser generelt og Microsoft 365.

Målet for kunden er å få etablert en ny underskrevet avtale hvor nåværende «Tenant ID» overføres til ny avtale med innhold som dekker nåværende og nye behov for kunden på Microsoft lisenser. 

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 18.10.2021

Varighet: 31.12.21.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.