Skip links

Ressursstyrer

For en av våre kunder søker vi nå etter en ressursstyrer.

Om rollen
Rollen består i å ha kontroll på alle innleieforhold til kundens utbyggingsprosjekter, være utbyggingsavdelingens leverandørkontakt mot konsulentmarkedet, derigjennom gjennomføre minikonkurranser fra utlysning til onbording og oppfølging av innleieforhold. Vi ser ytterligere et stort potensial i å forbedre prosessene relatert til ressurs- og leverandørstyring og rett person kan da del i dette arbeidet og/eller hjelpe til med fornying av rammeavtaler.

Ansvar og arbeidsoppgaver
• Ressursplanlegging og koordinering
o Sikre effektiv og gunstig disponering av prosjektressurser i samarbeid med ledelsen i Utbygging og våre Prosjektledere
o Avholde jevnlige ressursmøter med ressurseiere
o Videreutvikle løsninger for ressursstyring, etablere og utvikle gode prosesser
• Leverandøroppfølging
o Videreutvikle og styrke løsninger for god oppfølging av konsulenthusene
o Ansvar for oppfølging av rammeavtaler for innleie av ressurser
o Opparbeide god kjennskap til leverandørmarkedet for å være en sparringpartner til ledelsen og prosjektene
• Oppfølging av innleide konsulenter og kontrakter
o Inkl. oppfølging av timeforbruk i prosjektene, fakturaoppfølging, forlengelser etc.
• Anskaffelser
o Gjennomføre minikonkurranser og avrop på rammeavtale
o Anskaffe nye rammeavtaler
• Forbedringsarbeid intern innen ansvarsområdet og tverrfaglig mot andre avdelinger det naturlig
samarbeides med (strategisk innkjøp, økonomi, IT, HR…)

Kompetanse og kvalifikasjoner
• Høyere utdanning, bachelor ol
• Erfaring fra prosjektarbeid, ressursstyring og leverandøroppfølging
• Erfaring med offentlig anskaffelser, avrop, minikonkurranser og inngåelse av rammeavtaler
• Innsikt i og erfaring fra konsulentbransjen (innleie) er en stor fordel
• Innkjøpserfaring
• Erfaring med å drive forbedringsprosesser
• Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
• Gode Excel og MS Office (PP, MS Project, Teams) kunnskaper
• God økonomiforståelse

Personlig egenskaper og ferdigheter
• Struktur og koordinerende
• Kommersiell teft
• Samarbeidsegenskaper
• Løsningsorientert
• Engasjert og effektiv
• Utadvendt og godt humør, trives med samspill og liker å jobbe både selvstendig og i team

Om oppdraget
• Oppstart: snarest
• Periodens slutt: 28.02.2024
• Omfanget er inntil 100% stilling.
• Arbeidssted: Oslo

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.