Skip links

Prosjektleder kategoristyring

I forbindelse med et nytt, større prosjekt søker vi etter deg som har erfaring innen strategisk innkjøpsledelse og kategoristyring.

Stillingens arbeidsoppgaver:

  • Bistå med kompetanse om strategisk innkjøpsledelse og kategoristyring og være en rådgiver og sparringspartner for prosjekteier/kunden
  • Sikre kapasitet, fremdrift og kvalitet i arbeidet som skal gjennomføres i alle fasene, herunder interessentanalyser, ledelsesforankring, risikovurderinger, milepæler mm.
  • Ansvar for kunden får levert GRP iht. krav og frister, får utarbeidet kategoristrategier og dokumentert realiserte gevinster.

Dine kvalifikasjoner:

– Formell kompetanse på bachelor eller masternivå innen relevante fag, eks. juridiske fag, økonomi, tekniske fag e.l.
– Formell prosjektlederkompetanse (Prince 2, PMO, Prinsix e.l.)
– Prosjektledererfaring fra prosjekter innenfor strategisk innkjøpsledelse og/eller forbedringer av anskaffelsesfunksjon
– Prosjektledererfaring fra prosjekter som har gjennomført innføring av kategoristyring i en mellomstor eller stor organisasjon
– Kunne bruke skandinavisk som arbeidsspråk
– Må kunne klareres til Konfidensielt

Ønskelige kvalifikasjoner:

– Erfaring med kategoristyring innenfor eiendom, bygg og anlegg
– Kjennskap til forsvarssektoren
– Erfaring fra prosjekter i offentlig sektor
– Erfaring fra prosjekter som har benyttet DFØs gevinstrealiseringsmetodikk

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.06.21
Varighet: 31.05.22 m/opsjon på forlengelse på 1 + 1 år.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.