Skip links

Prosjektleder IT-anskaffelser

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som prosjektleder  IT-anskaffelser.

Kunden drifter sine IT-tjenester gjennom eksterne leverandører. Disse avtalene er satt ut på anbud og det må periodisk gjøres anskaffelser. Kundens IT-portefølje har vært i sterk vekst og økt i kompleksitet de senere år. Det medfører at det er behov for å revidere porteføljen og sørge for at fremtidige avtaler dekker kundens IT-behov, blant annet med tanke på samarbeid i Viken. Kundens portefølje har i dag en kombinasjon av flere leverandører, samt utstrakt bruk av skytjenester.

For å sikre god prosess både for kunden og ekstern leverandør vil kunden benytte en konsulent med relevant erfaring innen IT-anskaffelser, med den ambisjon å gjennomføre en eller flere anskaffelser. Arbeidsoppgaven består i å drive ulike prosesser sammen med Innkjøpsenheten, for å gjennomføre nye anskaffelsesprosesser på IT-siden. Dette krever både samhandling og gode skriftlige fremstillingsevner.

Antatte oppgaver:

 • Bistå i gjennomføring av ulike offentlige anskaffelsesprosesser
 • Utarbeide kravspesifikasjon og oppdragsbeskrivelse
 • Kartlegge og analysere dagens situasjon mot leverandøravtaler
 • Etablere målbilder for fremtidige leverandøravtaler sammen med relevante interne parter
 • Bistå i dialoger med markedet / leverandører
 • Delta i utarbeidelse av nye konkurranse/SSA dokumenter
 • Definere kostnadselementer og effektive virkemidler (prising)
 • Prosjektledelse av prosessen fra start til signering
 • Som opsjon delta i gjennomføringen av leveransen som kundens representant

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med offentlige IT-anskaffelser
 • Kjennskap til avtaleformer, spesielt SSA
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med å oppstart og implementering av nye IT-avtaler
 • Kjennskap til “moderne” IT som SaaS og Cloud løsninger, spesielt variable betalingsmodeller
 • Innsikt i prisstrategier til leverandører og evne til å modellere opp kostnader
 • Juridisk innsikt innen områder som personvern og ansvar

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og jobber planmessig
 • Evne til å raskt forstå IT-teknologiske problemstillinger
 • Selvstendig og kan produsere dokumenter
 • Win-Win filosofi: altså avtaler skal være til fordel både for kunde og leverandør, og gi langsiktig gode resultater

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 01.08.21

Varighet: 20.12.21.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.