Skip links

Prosjektleder anskaffelser

Til et større byggeprosjekt for en offentlig kunde i Stavanger søker vi etter en erfaren prosjektleder anskaffelser.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Lede en anskaffelsesavdeling med fire ansatte og sørge for at arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av varsler og krav blir gjennomført i en prioritert rekkefølge
 • Følge opp hver enkelt i anskaffelsesavdelingen og sørge for at alle har en håndterbar arbeidsportefølje knyttet til de forskjellige oppgavene som tilfaller avdelingen
 • Bistå prosjektdirektør med strategiarbeid knyttet til anskaffelser, samt sørge for et godt samarbeid med prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen (PG)
 • Sørge for at administrative kontraktsdokumenter til enhver tid er oppdatert i henhold Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA), samt sørge for at det utarbeides hensiktsmessige administrative retningslinjer innenfor fagområdene offentlige anskaffelser og endringsstyring
 • Utarbeide månedlig anskaffelsesplan med basis i input fra PG, byggeledelsen, prosjektleder MTU, samt inkludere status i de forskjellige pågående anskaffelsesprosesser og sørge for at denne planen blir gjennomført
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosesser i henhold til LOA/FOA innenfor entreprise, MTU og tjenesteanskaffelser inkludert lede forhandlinger, gjennomføre kontraktsmøter og utarbeide kontrakter
 • Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet må påregnes

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på mastergradsnivå
 • Dokumentert ledererfaring på minst 5 år innenfor fagområdet offentlige anskaffelser
 • Erfaring med komplekse offentlige entrepriseanskaffelser og derav god kjennskap til NS8405
 • Erfaring med større anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr og erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring med bruk av Mercell, Pims365

Personlige egenskaper:

 • God anskaffelsesrettslig, økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode lederegenskaper og gode samarbeidsegenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, effektivt og strukturert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Kunne håndtere stress og perioder med høyt arbeidspress og ha godt humør
 • Være proaktiv og ha en høy grad av gjennomføringsevne

Arbeidssted: Stavanger
Oppstart: Etter nærmere avtale
Varighet: 2 år, med opsjon på 1 + 1 år + 1 år + 1 år

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.