Skip links

Prosjektleder/delprosjektleder

Om prosjektet «Nytt signalsystem CBTC»
Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er også en viktig plattform for andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.
Prosjekt består i dag av ca. 50 medarbeidere. Prosjektet er nå i anskaffelsesfasen, med ambisjon om å inngå kontrakt med en hovedleverandør av det nye signalsystemet i løpet av 2021.

Arbeidsoppgaver
• I samarbeid med prosjektsjef og PMO-leder utøve den overordnede ledelsen av prosjektet, med hovedvekt på prosessledelse, teknisk prosjektledelse, grensesnitt og integrasjon
• Koordinere prosjektleveransene mot interne og eksterne interessenter, herunder teknisk avdeling, driftsavdeling, operativ virksomhet, Fornebubanen og andre prosjekter
• Lede og bidra til interessentanalyser og annet interessentarbeid, herunder presentasjoner og kommunikasjon
• Gi prosjektfaglige råd og -støtte til lederne av prosjektteamene og øvrige prosjektmedarbeidere for å sikre at prosjektleveransene blir levert på tid og med riktig kvalitet
• Planlegge og lede sentrale møter, internt og eksternt. Dette kan også omfatte styringsgruppemøter og andre ledelsesmøter
• Bidra med strategisk rådgivning til prosjektsjef og øvrig prosjektledelse
• Bidra til utvikling av prosjektteamet
• Støtte linjeorganisasjonen og andre prosjekter som har behov for avklaringer vedrørende CBTC-system til nye banestrekninger/stasjoner

Kvalifikasjoner:
Krav:
• Prosjektleder med omfattende og dokumentert erfaring fra prosjektledelse av lignende prosjekter, fortrinnsvis fra både anskaffelse- og gjennomføringsfase
• Utdanning som sivilingeniør eller tilsvarende
• Ha god forståelse for styringsprosessene i store prosjekter, samt god forretningsmessig og kommersiell forståelse, herunder life-cycle og kost/nytte-vurderinger
• God systemforståelse og erfaring med ledelse av teknologiprosjekter, herunder grensesnitt og integrasjon av komplekse, samfunnskritiske systemer
• Erfaring med oppfølging av internasjonale leverandører
• Dokumentert erfaring fra anvendelse av best practice innen prosjektledelse og -styring, fortrinnsvis Prince2
Ønskede krav:
• Erfaring fra samferdselsprosjekter og offentlig virksomhet, fra både kunde- og leverandørside.
• Det er en fordel med erfaring fra jernbane og signalsystemer, men kandidater med erfaring fra tilsvarende virksomheter/prosjekter er også aktuelle
• Kjennskap til CBTC teknologien og CBTC leverandørmarkedet er en fordel
• Erfaring fra offentlige anskaffelser, herunder kontrakt- og tilbud/evalueringsarbeid
• Ønskelig med kompetanse innen Systems Engineering, RAMS og LEAN, og implementering av slike metodikker i prosjekter (Prosjektet benytter Systems Engineering metodikk fra INCOSE.org, samt RAMS standarder EN50126, 50128 og 50129)

Personlig egnethet:
• Gode lederegenskaper, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• God helhetsforståelse og systemtankegang
• Pådriver, med tydelig rådgiverprofil
• Strukturert, nøyaktig og evnen til å jobbe effektivt
• Sterk skriftlig formuleringsevne og god til å framstille kompleks informasjon på en strukturert og tiltalende måte
• Evnen til å jobbe selvstendig og i team, samt samhandle godt i store organisasjoner
Arbeidsspråket internt i prosjektene vil være både norsk og engelsk. Kandidaten må derfor beherske begge språkene godt som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig. Assisterende prosjektsjef vil rapportere til prosjektsjef i dette prosjektet.
Personlig egnethet for rollen vil bli vektet høyt i evalueringen. Sporveien ønsker kandidater med dokumentert kompetanse og erfaring.

Oppstart: Snarlig og senest 01.10.2021
Sluttdato: 30.september 2023, med opsjoner på 1 + 1 år. Totalt 4 år.
Omfang: 100% stilling
Arbeidssted: Prosjektets kontor på Tøyen i Oslo

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.