Skip links

Prosjektleder

For en av våre kunder søker vi nå etter prosjektleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:
– Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje
– Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning
– Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater
– Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem
– Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget
– Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører
– Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav
– Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer
– Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene

Dine kvalifikasjoner:
– Relevant bachelor eller masterutdanning. Teknisk utdanning i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
– Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring
– Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
– God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside
– God forståelse for oppbygging av estimater/planer
– God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse

Personlige egenskaper:
– Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
– Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater
– Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ

Språkkrav:
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Systemverktøy:
MS Office, PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS

Arbeidsperiode:
01.09.2021-01.09.2023

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.