Skip links

Prosjektcontroller

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som prosjektcontroller.

Prosjektcontrolleren vil inngå i et fagmiljø med bred kompetanse innenfor alle områder knyttet til økonomioppfølging i prosjekt. Kunden har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø, der erfarings- og kunnskapsdeling er viktige prinsipper. Det er en forutsetning for rollen at du er samarbeidsvillig og har evner til å håndtere mange oppgaver i parallell.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en proaktiv utfordrer og pådriver for god økonomistyring i prosjektet, bidra til god kostnadskultur og sikre korrekt økonomisk rapportering
 • Økonomisk oppfølging av prosjekter og støtte på kontrakt / innkjøp
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet
 • Regnskapsmessige oppgaver knyttet til faktura, avsetninger og rapportering
 • Kontroll og analyse av økonomien i prosjektet inkl. oppfølging av prognoser og likviditet
 • Bidra til en god risiko og usikkerhetsstyring i prosjektet
 • Samarbeid i prosjektteam
 • Håndtere en portefølje av prosjekter

Krav til kompetanse:

 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring innenfor økonomistyring i prosjekt, med kompetanse innenfor kostnadsestimering, budsjett og prognosearbeid, økonomisk rapportering og regnskapsmessig håndtering, inkl. bruk av relevante systemer
 • Relevant høyere økonomisk/teknisk utdannelse, minimum bachelornivå
 • Ønskelig med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen eller energi.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Arbeidsperiode:
Snarest og for 1 år + 3 + 3 mnd.

Arbeidssted: 
Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.