Skip links

Økonomicontroller

I forbindelse med et prosjekt hos en av våre kunder, søker vi etter deg som har erfaring som økonomicontroller, gjerne fra offentlig sektor.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Etablere og vedlikeholde system for kostnadsstyring i prosjektet, inkl. prosjektetstotalkostmodell.
 • Implementere og gjennomføre effektiv og proaktiv kostnadsstyring i prosjektet
 • Utarbeide overordnet rammeverk for kostoppfølging i prosjektet
 • Påse at det jobbes likt med økonomioppfølging på tvers i prosjektet
 • Utarbeide analyser og beslutningsunderlag relatert til kostnaden på prosjektetsleveranser og kontrakter til prosjektledelsen
 • Presise analyser og rapportering av delprosjektets budsjetter og prognoser
 • Ansvarlig for at delprosjektet etterlever FOB sine krav til økonomirapportering
 • Bistå i vurdering av kostnadskonsekvenser for prosjektendringer som er til behandling og sikre implementering av godkjente prosjektendringer i prosjektets styringsramme og budsjett
 • Kostnadsoppfølging av prosjektets kontrakter og leverandører, inkludert analyse av konsekvenser ved endringer og etterfølgende implementering
 • Bistå med innføring av økonomi og kontrakt i PIMS365/Omega

Erfaring og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra større prosjekter
 • Minimum 10 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen. Erfaring fra byggherreorganisasjon blir spesielt vektlagt
 • God kjennskap til og erfaring med prosjektstyringsverktøy med fokus på tids- og kostnadsoppfølging
 • Ønskelig med erfaring fra Agresso og PIMS365
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering og kostnadsstyring av store prosjekter
 • Må kunne kommunisere godt på norsk
 • Du tar ansvar for helheten
 • Du tar initiativ og jobber selvstendig
 • God til å planlegge, gjennomføre og prioritere
 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Analytisk, strukturert, og dyktig til å kommunisere kompliserte problemstillinger på mottakerens premisser
 • Relasjonsbygger med evne til å finne nye løsninger på nye problemstillinger
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Økonomicontroller vil organisasjonsmessig inngå i økonomiavdelingen og seksjon for prosjektstyring, men vil jobbe i aktuelle delprosjekter.

Arbeidssted: Lysaker
Oppstart: Snarest
Varighet: 01.09.24. Med opsjon på 1 + 1 år.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.