Skip links

Maritim Trafikkleder – Marine

For en av våre kunder søker vi nå etter Maritim Trafikkleder.

Logistikk og Beredskap har ansvar for sikker, effektiv og bærekraftig logistikk og beredskap for Equinors installasjoner på norsk sokkel, herunder: basedrift, fartøysoperasjoner, luftransport, beredskap og logistikkutviklling. Operasjonssenter Logistikk og Beredskap en en operasjonell enhet innenfor Logistikk og Beredskap, og består av følgende enheter med ansvar for operasjonell styring og ressurskoordineering av våre logistikk- og beredskapsressurser: Operasjon Fartøy, Operasjon Riggflytt, Operasjon Overvåking og Beredskap, Operasjon Luft og Personellogistikk og Operasjon Luft Offshore.

Stillingens arbeidsoppgaver:
• Jobbe som maritim trafikkleder og logistikkoordinator
• Koordinere fartøysressurser og sørge for sikker og effektiv bruk av fartøysporteføljen
• Hav- og miljøovervåking
• Stillingen innebærer landbasert helkontinuerlig skiftordning
• Planlegge, utvikle og forbedre logistikktjenester innen fartøy og forsyning

Ønskede kvalifikasjoner:
• Bachelor eller tilsvarende i nautikk med minimum 3-5 års erfaring, inneha dekksoffiser klasse 2 og inneha utdannelse for å kunne løse klasse 1
• Ønskelig med erfaring eller kjennskap til logistikk- og/eller fartøysoperasjoner
• Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å forstå og håndtere risiko, og kunne håndtere operasjonelle utfordringer i et operativt miljø
• Evne til å arbeide strukturert og effektivt, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• Engelsk og Norsk språk

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandsli
Oppstart: 30.06.2024
Varighet: 30.12.2024
Option Period: 1 x 1 month

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.