Skip links

Løsningsarkitekt SAP

I forbindelse med oppdrag søker vi etter en erfaren løsningsarkitekt/fagkonsulent innen logistikkområdet.

Konsulentens oppgaver

Kunden har behov for å styrke sitt arkitektteam med en erfaren løsningsarkitekt/fagkonsulent innen logistikkområdet. Konsulenten vil inngå i et team på 5 arkitekter. Rådgivning vil være en viktig del av oppdraget. Å drive prosesser for å komme frem til gode løsninger er også sentralt i arbeidsoppgavene. I tillegg skal konsulenten bidra i utarbeidelse og dokumentasjon av løsningsarkitektur, spesielt relatert til håndtering av integrasjoner mot ulike fagsystemer og utfasing av gamle løsninger. Konsulenten må derfor snakke og skrive flytende norsk.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Bistå i tilrettelegging for god systemdesign og –innføring
 • Bidra i arbeid med design og spesifisering av kundens SAP-løsning for innkjøp, lagerstyring og forsyning
 • Bidra i integrasjonsarbeid
 • Bidra i arbeid med dataharmonisering og –migrering
 • Kompetanseoverføring til interne ressurser
 • Rådgi kunden i forhold til valg av løsninger og utarbeidelse av konsekvensvurderinger innen områdene lagerstyring og logistikk
 • Dokumentere løsningsarkitektur (prosesser, informasjon og applikasjon) inklusiv vurderinger som beskriver konsekvensen av ulike løsningsalternativer for forretningen

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:

Kompetanse:

 • Solid erfaring som løsningsarkitekt i store, komplekse organisasjoner
 • God kunnskap om SAP innen fagområdene nevnt over, spesielt SAP EWM, SAP TM og sporing
 • Kunnskap om logistikkprosesser og erfaring med bruk av SAP for å understøtte, effektivisere og automatisere logistikkprosessene
 • Erfaring med integrasjoner mot SAP
 • Erfaring med integrasjon mellom SAP og robotiserte lagerløsninger er en fordel
 • Erfaring med datamigrering
 • Erfaring fra helse eller legemiddelbransjen er en fordel
 • Generelt god forståelse for IKT og muligheter knyttet til anvendelse av SAP for å få effektive arbeidsprosesser

CV bør gjenspeile etterspurte erfaringsområder.

Varighet: Fra snarest til 31.12.2020. Kunden har mulighet til å forlenge oppdraget på eksisterende vilkår frem til 31.12.2022.

Arbeidssted: Bergen og Stavanger (reiseaktivitet må påregnes). For utenbys konsulenter forventes fysisk tilstedeværelse minimum 3 dager pr. uke.

Språk: Norsk

Søknadsfrist: ASAP

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du har spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte Marina Isdal mob. 98236403.

Hvis du mener at dette er jobben for deg: send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.