Skip links

Lønn og økonomimedarbeider

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som lønn og økonomimedarbeider.

Arbeidsoppgaver:

 • Lønn; klargjøring, registrering og utbetaling.
 • Viderefakturering av timer og reiser, herunder kontroll og oppfølging av betalingssertifikat
 • Håndtering av inngående fakturaer fra leverandører og sub-kontraktører
 • Betaling av fakturaer
 • Rapportering, oppfølging og annet mot offentlige myndigheter.
 • Rapportering mot selskapets øvrige ledelse, kunder og samarbeidspartnere.
 • Oppfølging av selskapets pensjons og forsikringsordninger.
 • Bidra aktivt i selskapets arbeid med å utvikle et faglig og sosialt miljø.
 • Oppfølging og videreutvikling av selskapets rutiner og prosedyrer innen ansvarsområdet
 • Andre oppgaver som naturlig hører inn under stillingskategori.

Vi søker deg som:

 • Har gode kunnskaper om lønn og økonomi
 • Jobber godt selvstendig, men også i team med andre
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert

Utdanning:

• Økonomisk/administrativ utdanning
• Bred erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Annet:
80-100% stilling. Snarlig oppstart.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.