Skip links

LCI Engineer

For one of our customers we are now looking for a LCI ENGINEER

Life Cycle Information (LCI) håndterer teknisk informasjon fra våre offshore installasjoner. Vi har både et prosjekt team som håndterer teknisk informasjon fra våre V&M leverandører, og et drifts team som håndterer endringsmeldinger (M5) fra offshore installasjoner. Teamene jobber sammen og utgjør en viktig støtte for både prosjektledere og offshore personell.

Job responsibilities:

• Sikre at LCI leveranser blir levert ihht firma sine krav fra V&M kontraktører.

• Avklare LCI leveranser med leverandør (tagging, utstyr, 3D modell etc)

• Koordinere og administrere M5 notifikasjoner (endringsmeldinger) ihht arbeidsprosess.

• Utføre og sikre at LCI blir opprettet, vedlikeholdt og tilgjengeliggjort for sluttbruker.

Your qualifications:

• Forståelse for prosjektgjennomføring topside og subsea.

• Oversikt over tekniske krav innenfor LCI.

• Kunne identifisere og ta tak i risikoer knyttet til LCI leveranser.

To be accepted as a candidate you must be located within EU – preferable in Norway. Important with valid work permit for Norway if not located in Norway.

Job Specifications:

The application deadline for this position is ASAP, but we will also consider candidates for similar or other relevant positions consecutively.

Workplace: Bergen

Start: 01.06.2023

Duration: 03.06.2024

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.