Skip links

Lager/logistikkmedarbeider

For en av våre kunder søker vi nå etter en lager/logistikkmedarbeider.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Varemottak og varemottakskontroll, merking og mellomlagring

Klargjøring og utlevering av materiell fra lager. Håndtering av gasslager

Logistikkoppgaver knyttet til drift av anlegget

Varetelling

Tilgjengelig-gjøring av forbruksmateriell på angitte lokasjoner

Handtere utgående forsendelser for reparasjon

Etablere og vedlikeholde et profesjonelt forhold til interne kunder og leverandører

Bistå interne kunder i logistikkoppgaver

Daglige oppgaver innbefatter bruk av truck og bil, fordel med traverskran

Dine kvalifikasjoner:

3-5 års erfaring innenfor logistikk

Fagbrev eller Bachelor grad i Logistikk/Materialadministrasjon

Gode engelske og norske språk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Operasjonell erfaring i bruk av SAP

ADR – kompetanse

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 13.01.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Mongstad

Oppstart: 18.01.21

Varighet: 30.09.21

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du har spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte Marina Isdal mob. 98236403.

Hvis du mener at dette er jobben for deg: send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til marina.isdal@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.