Skip links

Kvalitetsrådgiver

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som kvalitetsrådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta rollen som koordinator usikkerhetsstyring i delprosjekter
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av internkontroll i virksomheten
 • Støtte prosjektledere innen kvalitets- og usikkerhetsstyring
 • Støtte prosjektleder og byggeleder i systematisk ferdigstillelse
 • Ansvarlig for etablering og vedlikehold av usikkerhetsregistre og kontrollplaner i prosjektentreprisene, samt støtte prosjektleder og byggeleder i oppfølging av disse
 • Bidra i virksomhetens kontinuerlige lean og forbedringsarbeid
 • Fasilitere og utarbeide rotårsaksanalyser
 • Utføre rollen som koordinator i avviksprosesser
 • Utvikle og vedlikeholde prosedyrer, sjekklister og maler for å sikre kvalitetsstyring i prosjektgjennomføringen
 • Sørge for at prosjektet er nødvendig oppdatert på prosedyrer og regelverk innenfor fagområdet.
 • Følge opp gjennomføring av krav og kontrollplaner i prosjektet i ulike faser gjennom stikkprøver og rapportering
 • Veilede og drive opplæring innen fagområdet i egen organisasjon og hele leverandørkjeden i leveranseprosjektet
 • Bistå i sertifiseringsarbeidet for virksomheten (Miljøfyrtårn og ISO 9001 & 14001), samt interne og eksterne revisjoner
 • Følge opp entreprenørenes leveranser til slutt- og ferdigstillelsesdokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis mastergrad. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra en tilsvarende rolle innenfor bygg og anlegg
 • Kompetanse til selvstendig å gjennomføre ulike typer rotårsaksanalyser,  inkludert 8D analyser
 • Erfaring med prosesskartlegging og forbedring av arbeidsprosesser er en fordel
 • Dokumentert erfaring med revisjon av virksomheter
 • God kjennskap til miljøregelverk, ISO-standarder og relevante ISO sertifiseringer (9001 og 14001)
 • Erfaring med gjennomføring og oppfølging av usikkerhetsanalyser og styring av usikkerhet
 • Erfaring med bruk av systematisk ferdigstillelse for sluttkontroll av leveranser
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Komfortabel med å utfordre omgivelsene og vil bidra til endring innen bransjen
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Strukturert og målrettet i arbeidet
 • En person med godt humør og som liker å jobbe i tverrfaglige team
 • Strukturert, målrettet og sikkerhetsorientert
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, både engelsk og norsk

Arbeidssted: Lysaker

Oppstart: Snarest

Varighet: 1 år. Opsjon på forlengelse med 1+1+1 år.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.