Skip links

Kontraktsrådgivere

For en av våre kunder søker vi nå etter Kontraktsrådgivere.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Etablere anskaffelsesstrategier.
 • Utarbeide konkurranseregler og kontraktsvedlegg og sørge for at alle fag får gi sine bidrag. Herunder også bistå prosjekteringsleder med å styre de prosjekterende i arbeidet med det tekniske underlaget.
 • Være hovedkontaktpunkt mot tilbydere i hele anskaffelsesprosessen
 • Lede arbeidet med evaluering, forhandling og tildeling av kontrakt.

I samarbeid med prosjektleder, byggeleder og prosjekteringsleder arbeide med:

 • Kontraktsoppfølging ovenfor entreprenør, herunder vurdere endringskrav, økonomi og fremdriftsoppfølging, deltakelse i byggemøter, økonomimøter etc. Forberede og delta i PRIMEmøter (tvisteløsning)
 • Kontraktsoppfølging ovenfor rådgiver og arkitekt
 • Være rådgiver innen kommersielle og innkjøpsfaglige vurderinger, herunder håndtere alle større og mindre kontrakter (tjenester og utstyr) delprosjektet har behov for å inngå.

Dine kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra å lede omfattende anskaffelsesprosesser innen bygg- og anlegg/infrastruktur.
 • Erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis forsyningsforskriften.
 • Erfaring med å følge opp bygge- og/eller anleggskontrakter, herunder utførelsesentrepriser/NS 8405.
 • God kommersiell og juridisk forståelse.
 • Erfaring både med Statens vegvesens prosesskode og NS 3420, samt rådgiverkontrakter/NS 8401.
 • Teller positivt med erfaring fra kontrakter om tunnelarbeider/underbygning, kontrakter med komplekse tekniske grensesnitt og store betongkonstruksjoner.
 • Teller positivt med erfaring fra samhandlingsprosesser og tvisteløsning (mekling/prime etc.),
 • Digitale kontraktsoppfølgingsverktøy (Omega 365)
 • Fleksibel, løsningsorientert og helhetstenkende.

Arbeidssted: Lysaker / Fornebu / Skøyen

Oppstart: ila Q1 2024.

Varighet: ett år med mulighet for forlengelse ett år + ett år + ett år

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.