Skip links

Kontraktsrådgiver

Vi søker etter en erfaren kontraktsrådgiver til konsulentoppdrag hos Sporveien.

Oppdraget er ett av landets største teknologiprosjekter: Digitalisering av T-banen. Sporveien skaper neste generasjon T-bane. Prosjektet «Nytt signalsystem CBTC» skal i samarbeid med Siemens Mobility digitalisere T-banen, ved å erstatte alle dagens signalsystemer med et komplett nytt CBTC styringssystem. Innføringen av CBTC (Communication Based Train Control) er virksomhetsovergripende for T-banen. Det søkes etter en erfaren og fremoverlent senior kontraktsrådgiver til prosjektets kontraktsteam.
Sporveien er en kompakt og dynamisk organisasjon med korte beslutningsveier. Innføringen av CBTC er virksomhetsovergripende. Tett samhandling med vår partner og leverandør Siemens Mobility er avgjørende og baseres på samhandlingsstandarden for collaborative working. Prosjektmetodikken inkluderer Prince2 og System Engineering. Kontrakten er utviklet spesifikt for prosjektet, med elementer av kontraktsmekanismer.
Om prosjektet «Nytt signalsystem CBTC». Implementeringen av CBTC er et av landets største infrastrukturprosjekter, med spennende og komplekse utfordringer i møtepunktene mellom mange fagdisipliner. Prosjektet har et budsjett på 5,4 milliarder kroner (P50) og skal ferdigstilles innen utløpet av 2028. Innføringen av CBTC er en forutsetning for omfattende investeringer i ytterligere utvikling av T-banen i årene fremover. Vi er ca. 50 personer i teamet og holder til sentralt på Tøyen. Prosjektet flytter lokaler til Storo i januar 2023.

Oppgavebeskrivelse:

 • Inngå i prosjektets kontraktsteam som ressursperson. Kontraktsteamet har ansvar for oppfølging og administrasjon av alle inngåtte kontrakter, herunder ansvar for at alle endringer, opsjoner m.m. håndteres i henhold til kontraktenes endringssystemer, inklusive forhandlinger med leverandør
 • Bistå ved inngåelse av nye kontrakter
 • Bistå i oppfølging av leverandørens leveranser, bidra til fortsatt utvikling av en god relasjon til leverandøren og sørge for at kontraktenes mekanismer etterleves av både leverandør og av Sporveiens egen prosjektorganisasjon
 • Delta på månedsmøter med leverandører og avholde separate kontraktsmøter med leverandører ved behov
 • Samarbeide og koordinere med interne og eksterne fagressurser, herunder involvering av bl.a. konsernjuridisk avdeling og i prosjektgjennomføringen
 • Bidra med strategisk rådgivning og utarbeidelse av beslutningsunderlag, rapporter o.l. for prosjektledelse og styringsgrupper
 • Kontinuerlig forbedring av prosesser for leverandørstyring

Krav til kompetanse:

 • God kjennskap til prosjektarbeid og erfaring fra arbeid i tverrfaglige miljøer
 • God kjennskap til totalentreprisekontrakter og dynamiske kontrakter
 • Relevant erfaring fra kontraktsarbeid, leverandøroppfølging, endringsstyring og forhandlinger
 • Kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Relevant utdannelse på universitet/høgskole nivå (sivilingeniør, siviløkonom, jurist, eller tilsvarende).
 • Relevant erfaring kan i noen grad kompensere for evt. manglende utdannelse.
 • Beherske relevant dataverktøy som er nødvendig for stillingen
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskelig erfaring:
• Erfaring fra offentlige anskaffelser
• Erfaring fra større prosjekter innen samferdsel/jernbane og IKT, fra både kunde- og leverandørside. Erfaring med internasjonale leverandører er en fordel.
• Kjennskap til signalanlegg og/eller lignende sikkerhetskritiske systemer

Personlig egenskaper:
• Løsnings- og resultatorientert
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• God helhetsforståelse
• Strukturert, nøyaktig og evnen til å jobbe effektivt
• Positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
• Evnen til å jobbe selvstendig og i team, samt samhandle godt i store organisasjoner

Arbeidsspråket internt i prosjektet vil være både norsk og engelsk. Kandidaten må derfor beherske begge språkene godt som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Periode start: snarest mulig
Periode slutt: 30.06.2023
Omfang: Inntil 100%, med mulighet om forlengelse og opp/ nedtrapping av stillingsprosent.
Arbeidssted: Sporveiens lokaler på Tøyen i Oslo til og med desember 2022. Prosjektet flytter lokaler til Storo i januar 2023.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.