Skip links

Kontraktsrådgiver

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som kontraktsrådgiver.

Kunden har behov for å leie inn en kontraktsrådgiver for følgende oppgaver:

 • Bistand med kontraktsoppfølging av entreprisene på Gjøvikbanen.
 • Bistand med kontraktsoppfølging av avtalene/avropene på USN
 • Bistand med ferdigstilling av tidligfase kontraktstrategi på USN
 • I tillegg vil ressursen bistå i oppfølgingen av andre kontrakter og gjennomføre andre anskaffelser etter behov. Arbeidsoppgavene kan endre seg i takt med prosjektets behov i innleieperioden.

Hovedoppgaver som skal utføres:

 • Bidra til løpende kontraktoppfølging i prosjektene
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige prosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Utarbeide skriftlige underlag
 • Lede og koordinere mindre anskaffelsesprosesser, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i prosjektet
 • Delta i utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
 • Delta i forhandlingsmøter

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Krav til kompetanse:

 • Utdannelse: Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte formell
 • Minimum 10 års relevant erfaring
 • Erfaring med oppfølging av anleggskontrakter basert på Norsk Standard (NS8405)
 • Erfaring med oppfølging av totalentrepriser (NS8407)
 • Erfaring med oppfølging av rådgiverkontrakter (NS8401/8402)
 • Ressursen skal ha inngående kjennskap til endringshåndteringssystemer og skal kunne tilegne seg kunnskap om Bane NORs systemer
 • Erfaring med Bane NORs systemer er en fordel
 • Erfaring med offentlige anskaffelser, evaluering og forhandlinger er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav til språk: Norsk flytende

Arbeidssted: Oslo/rigg på Nittedal, subsidiært Bergen

Oppstart: 01.12.22

Varighet: 12 mnd, med muligheter for forlengelse på 3 x 6 måneder.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.