Skip links

Kontraktsrådgiver

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som kontraktsrådgiver.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:
• Bistand med kontraktsoppfølging av entreprisener
• Bistand med avrop og oppfølging på aktuelle rammeavtaler
• I tillegg vil ressursen bistå i oppfølgingen av andre kontrakter og gjennomføre anskaffelser etter behov. Arbeidsoppgavene kan endre seg i takt med prosjektets behov i innleieperioden.

Oppsummering av aktuelle oppgaver:
• Bidra til løpende kontraktoppfølging i prosjektene
• Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
• Delta i den daglige prosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse kontraktuelle problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
• Utarbeide skriftlige underlag
• Lede og koordinere mindre anskaffelsesprosesser, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i prosjektet
• Delta i utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
• Delta i forhandlingsmøter
I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet kontrakt og anskaffelser.

Kompetansekrav:
• Utdannelse: Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse.
• Minimum 5 års relevant erfaring
• Erfaring med oppfølging av anleggskontrakter basert på Norsk Standard (NS8405)
• Ressursen skal ha inngående kjennskap til endringshåndteringssystemer og skal kunne tilegne seg kunnskap om kundens systemer
• Erfaring med oppfølging av rådgiverkontrakter (NS8401/8402) er en fordel
• Erfaring med offentlige anskaffelser, evaluering og forhandlinger er en fordel
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Krav til språk: Norsk flytende

Ordinær arbeidstid er mandag til fredag. Kjernetid 9.00-15.00.
Varighet: Oppstart januar 2022, og med en varighet på 12 måneder, med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge oppdraget inntil 6 måneder inntil 4 ganger.
Oppdragsandel: 100%.
Arbeidssted: Bergen

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.