Skip links

Innkjøpsrådgiver

For en av våre kunder søker vi nå etter innkjøpsrådgiver.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Lede/ gjennomføre strategiske anskaffelser fra behov til implementering av avtale
 • Utvikle og utføre kontraktsadministrasjon og leverandørledelse
 • Delta i SCM forbedringsarbeid
 • Videreutvikle innkjøpsstrategier, innkjøpsprosesser, prosedyrer og kontraktsmaler
 • Drive intern rådgivning og opplæring av personell
 • Sikre at innhold, form og metode benyttet i anskaffelsesaktiviteter bidrar til realisering av strategiske målsetninger, herunder
  • Kvalitetsmessige målsetninger
  • Finansielle målsetninger
 • Sikre en tverrfaglig og forankret prosess hvor relevante interessenter identifiseres og involveres
 • Benytte relevante analyser utarbeidet av analysefunksjonen som beslutningsgrunnlag for:
  • Volum
  • Sortiment og innhold
  • Hensiktsmessig og tillatt kontraktsform
  • Anskaffelsesprosess
 • Lede komplekse strategiske og taktiske anskaffelser og anskaffelsesteam
 • Ansvarlig for at anbudsprosessen gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regelverk
 • Ansvarlig for å innhente og samle informasjon fra relevante kategoriteam for å sikre en god og sømløs prosjektgjennomføring
 • Benytte juridisk ekspertise ved behov
 • Håndtere kommersielle aspekter av leverandøravtaler i gjennomføringen av komplekse prosjekter og driftsleveranser
 • Være selskapets kommersielle representant mot utvalgte strategiske leverandører.
 • Lede nye prosesser og drive kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Bistå Supply Chain Manager i administrative oppgaver for seksjonen

Dine kvalifikasjoner:

 • 5 års relevant utdanning
 • Minimum 5-10 års relevant erfaring
 • Erfaring med komplekse anskaffelsesprosesser og kommersiell oppfølging av avtaler
 • Erfaring med ledelse av forhandlinger
 • Inngående kjennskap til kommersielle aspekter av leverandøravtaler
 • Utmerket kjennskap til IT-avtaler og/ eller telekomindustrien
 • Flytende i engelsk og norsk (muntlig og skriftlig)
 • Lede ved eksempel – spesielt når det gjelder arbeidsvaner og etikk
 • Logisk, analytisk og strategisk tenker som liker nye utfordringer
 • Selvsikker beslutningstaker i stand til å planlegge å gjennomføre arbeidsbelastning, med minimal veiledning, under press for å stramme tidsfrister
 • Sterkt selvmotiverende
 • Evne til å tenke nytt, organisere, planlegge og iverksette nødvendige forbedringer og endringer
 • Ha utmerkede mellommenneskelige-, samarbeids-, – og kommunikasjonsevner
 • Utpreget kommersiell sans

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Stavanger, muligheter for hjemmekontor 2 dager i uken

Oppstart: Asap

Varighet: 19.11.2024, med muligheter for forlengelse.

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.