Skip links

Innkjøpskonsulent off. anskaffelser

Til en av våre kunder i Oslo søker vi etter en innkjøpskonsulent med erfaring fra offentlige anskaffelser.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Bidra til gode kommersielle avtaler innenfor gjeldende regelverk, samt riktig kvalitet og funksjon på varer og tjenester, i samarbeid med tverrfaglig anskaffelsesteam. Dette innebærer bruk av kundens gjeldende rutiner og maler for gjennomføring av anskaffelser.
 • Lede gjennomføring av anskaffelsesprosesser innenfor eiendoms- og administrative anskaffelser
 • Sørge for at kontrakter implementeres på en god måte

Dine kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fag som økonomi, samfunnsfag, eller master i rettsvitenskap
 • God kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra prosesslederansvar for gjennomføring av offentlige anskaffelser innenfor administrative og eiendomsrelaterte anskaffelser
 • Erfaring fra SSA standarder
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Plettfri vandel
 • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • God erfaring med bruk av Excel
 • Relevant erfaring fra planlegging, gjennomføring, forhandlinger og ledelse av andre offentlige anskaffelser og spesielt anskaffelse av ulike typer rammeavtaler, tjenesteavtaler og/eller varekjøp innenfor administrative- og eiendomsrealterte anskaffelser, jf. Vedlegg 2 SSA-B enkel pkt. 1.1

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.01.23, eller før.
Varighet: 01.10.2023, m/opsjon på forlengelse på 12 mnd.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.