Skip links

Fagansvarlig subsea logistikk Ågotnes

For en av våre kunder søker vi nå etter Fagansvarlig subsea logistikk Ågotnes – Multi-Technical/Project administrative – Supply Chain Management (SCM).

Ågotnes base er kundes hovedbase for subseamateriell. Subsea logistikk for Ågotnes base organisert under Mongstad forsyningsbase som er en del av Utvikling og Produksjon Norge. Hovedmålet til basen er å sørge for sikkert og effektivt lagerhold i overenstemmelse med kundenes behov og gjeldende regler, samt forsyning fra base til installasjon. Som Fagansvarlig for baselogistikk Ågotnes vil fokuset være å sørge for sikkert, trygt og effektivt lagerhold og håndtering av materiell på Ågotnes base, men arbeid må også påregnes knyttet til øvrige Subsea lokasjoner på våre baser langs kysten. Du vil bidra i arbeid med videreutvikling av arbeidsprosesser innen fagområdet, drive forbedringsarbeid og delta i nettverk på tvers av basene. Vi samhandler daglig med både interne og eksterne stakeholdere/parter, og vi søker derfor kollegaer som trives med å jobbe i team, kommuniserer tydelig, liker å jobbe frem gode løsninger og som evner å tilpasse seg hurtige endringer. Vi jobber også tett med bedrifts sine seks forsyningsbaser for å sikre lik praksis, dele erfaringer og ta læring av hendelser uavhengig av hvor de inntreffer.

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Være logistikk og beredskaps ansvarlige stedlige representant på Ågotnes base, og samhandle tett med spesielt subsea som kunde, og med basetjenesteleverandør og andre leverandører med virksomhet på basen

• HMS- og sikringsstyring, oppfølging av synergisaker innen fagområdet, registrering i Synergi og kvalitetsavvik mv.

• Jobbe for en sterk HMS kultur for subsea logistikk Ågotnes og ivareta kunde sin på-se plikt for våre operasjoner på Ågotnes innen subsea logistikk

• Utvikling av fagområdet logistikk på Ågotnes base og delta i nettverk på tvers av basene

• Støtte Forsyningsleder og sikringsansvarlig i forhold til sikringsrelaterte oppgaver knyttet til Ågotnes base

• Styre basens behov for areal og lageroptimalisering

• Oppfølging av basens avfallslogistikk

• Følge opp og være tett på leverandør av basetjenester og påse at leverandøren har relevant kompetanse innenfor myndighetspålagte oppgaver

• Sikre etterlevelse av etablert grensesnitt mellom Logistikk og Subsea verksted.

• Bidra i Kontrakts- og leverandøroppfølging

• Bidra til etterlevelse av regelverk for tollager

• Sikre at lagertelling for Ågotnes blir gjennomført i henhold til krav, og støtte til gjennomføring av partnerrevisjoner.

• Drive forbedringsarbeid i tett samarbeid med andre baser, kunder og levernadører

• Ta ansvar for rekvirering og fakturaoppfølging på tvers av lokasjonene som har subsea aktivitet.

Dine kvalifikasjoner:

• Evne til å etterleve «Jeg er sikkerhet» ved å sette helse, miljø og sikkerhet først i alt • God risikoforståelse og evne til å tenke helhetlig

• Evne til å arbeide selvstendig, samt å ta initiativ til forbedring

• Evne til å arbeide strukturert og effektivt

• Evne til å håndtere operasjonelle utfordringer i et operativt miljø

• Er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner

• Har høy integritet og evne til å etterleve våre verdier

• Trives med å jobbe mot felles mål og ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø

• Vilje og evne til å etterleve bedriftens arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon

• Fagbrev/bachelor i logistikkfag vil være en fordel

• Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring

• Relevant erfaring innen logistikk kan kompensere for krav om formell kompetanse

• SAP kompetanse

• God virksomhetsforståelse

• Beherske norsk skriftlig og muntlig

• Gode engelskkunnskaper.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 29.04.2024, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Ågotnes

Oppstart: 31.05.2024

Varighet: 30.07.2025

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.