Skip links

Equipment Buyer

For one of our customer we are now looking for an Equipment Buyer.

Job responsibilities:

Buyer for Equipment Packages

Skills: Oil & Gas Experience NCS Experience

Education: Bachelor/ Master degree Commercial and or Engineering

Language Skills: English

Experience:

  • PRB Experience
  • Experience in buying Tagged Equipment
  • To be accepted as a candidate you must be located within EU – preferable in Norway. Important with valid work permit for Norway if not located in Norway.

Job Specifications:

Workplace: Fornebu
Start: 01.09.22
Duration: 31.08.24

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.