Skip links

Dokumenstyrer

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som dokumentstyrer.

Arbeidsoppgaver: 

Dokumentstyring:

 • Gi klare føringer ved prosjektoppstart om gjeldende prosedyrer og system
 • Innspill til endringer/forbedringer i prosedyrer og arbeidsprosesser
 • Gi løpende opplæring av dokumentstyringssystem internt i prosjektet
 • Informere leverandører om dokumentstyringssystemet og gi opplæring hvis nødvendig
 • Påse at prosjektet får inn nødvendig dokumentasjon og følge opp planlagte dokumentleveranser fra entreprenør /prosjekterende/leverandør i prosjektene. Dette til riktig tid og med riktig kvalitet
 • Statusrapportering til prosjektledelsen
 • Samarbeid og overlevering av sluttdokumentasjon til enheten for Drift og vedlikehold iht. milepæler og krav

Dokumentkontroll:

 • Sørge for lagring og organisering av dokumentasjon i dokumentstyringssystem for prosjektet og i kundens generelle dokumentsystem
 • Sikre effektivitet og sporbarhet i dokumentflyten gjennom hele dokumentets livssyklus.
 • Distribuere dokumentasjon.
 • Etablere rutiner i prosjekt for å oppbevare, distribuere og arkivere dokumentasjon.
 • Statusrapportering, samt utføre kvalitetskontroll med tanke på nummerering, lesbarhet, revisjoner etc.

Systemadministrasjon:

 • Systemadministrasjon av dokumentstyringssystemet fra prosjektets perspektiv
 • Vedlikehold og oppdatering av kodetabeller/-system
 • Ved oppstart av prosjekt, sikre korrekte metadata
 • Tilgangsstyring i prosjektene
 •  Som administrator og superbruker av dokumentstyringssystem bidra med kompetansetiltak i
 • hele organisasjonen og følge opp praksis hos prosjektmedarbeiderne.

Kompetansekrav:  

Personlige egenskaper:

 • Relevant fagutdannelse eventuelt utdannelse på Bachelor-nivå, gjerne innen arkivfag eller informasjonssystemer. Lengre relevant erfaring kan kompensere for krav til formal kompetanse
 • Erfaring fra prosjektarbeid med dokumentstyring og informasjonssystemer, gjerne fra prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen eller andre relevante bransjer med større og komplekse prosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig byggherre og erfaring med arkivloven
 • God forståelse for dokumentstyring og dokumentkontroll som fag og systemer
 • Resultatorientert og evne til å se helheten
 • Nytenkende og forbedringsorientert mht nye og bedre løsninger
 • Lagspiller, god til å kommunisere og opptatt av prosjektets samlede resultater
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert, nøyaktig og samtidig samhandle med andre, internt og eksternt
 • Må i tillegg til norsk, beherske engelsk skriftlig og muntlig

Oppstart og varighet: 

Start: 1. desember 2022
Varighet: 12 mnd. med opsjon på forlengelse med 1 år av gangen frem til byggeprosjektets ferdigstillelse.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.