Skip links

Dokumentkontroller

For en av våre kunder søker vi nå etter Dokumentkontroller.

Kunde kan tilby spennende oppgaver innenfor dokumentstyring i to store prosjekter. Oppgavene er varierte, men kjerneoppgavene vil være klassiske dokumentkontrolloppgaver. Dette innebærer å ha oversikt over og kontroll på dokumentasjonen i prosjektet, inkludert dokumentplaner og tidsfrister, arbeidsflyter, revisjonshåndtering, distribusjon og sporing/historikk, samt kontroll og journalføring av administrative dokumenter. Dokumentkontroller har også ansvar for å ta imot, kontrollere, distribuere og arkivere teknisk dokumentasjon i samsvar med prosjektets rutiner.

Sykehusbygg bruker prosjektstyringsverktøyet Omega365.

Vi ønsker en dokumentkontroller som:

• Sørger for at prosedyrer, distribusjonsmatriser og arbeidsflyter er implementert og etterleves.

• Bidrar til videreutvikling av rutiner for dokumentstyring i samsvar med prosjektenes retningslinjer.

• Bistår prosjektledere med oppfølging av dokumentleveranser og leverandørdokumentasjon.

• Har god kjennskap til gjeldende standarder for dokumenthåndtering og relevant lovverk.

• Har erfaring med sammenstilling av konkurransegrunnlag og publisering av tilbudsdokumentasjon i Mercell.

Andre oppgaver vil være:

• Superbruker i Omega365 (Dokumentstyring) og evt. andre relevante systemer i prosjektet

• Opplæring av brukerne (både byggherre, rådgivere og entreprenører) i bruk av Omega365 som verktøy med utgangspunkt i relevante rutiner og prosedyrer i prosjektet.

• Brukerstøtte innenfor dokumenthåndtering i prosjektet samt for generell bruk av Omega365.

• Deltagelse i fagforum for samarbeid, utvikling og forbedring av dokumentstyring, rutiner og verktøy (Omega365) i Sykehusbygg.

Vi ønsker oss en medarbeider som

• er nøyaktig, ryddig, strukturert og faglig engasjert

• er åpen for utfordringer og har en positiv innstilling til nye oppgaver

• er selvstendig, proaktiv, ansvarsbevisst og løsningsorientert

• har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

• har kjennskap til Dokumentstyring i Omega365

Det er også en fordel med god IT-kunnskap og god kjennskap til MS Word, Excel, PowerPoint, Visio og lignende. Personlig egnethet og relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter vektlegges.

Kvalifikasjoner:

• Erfaring med dokumentkontroll og arbeidsflythåndtering fra store og kompliserte bygge- og anleggsprosjekter

• Meget god kunnskap og erfaring i bruk av dokumentkontrollsystemer

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: vår/sommer 2024

Varighet: inntil 2 år med opsjon for ytterligere forlengelse i prosjektet

Contiki Ressurser tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Preben Fjellanger, på e-post: preben.fjellanger@contikiressurser.no eller på telefon 45465653. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.