Skip links

Dokumentansvarlig

Vi søker etter en dyktig dokumentansvarlig til spennende utbyggingsprosjekter hos en av våre kunder. Som dokumentansvarlig har man en viktig rolle i prosjektene og er ansvarlig for dokumentstyring og superbruker i systemene som blir benyttet.

Oppgavebeskrivelse og krav til kompetanse:
– Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter i henhold til gjeldende krav, slik de er nedfelt i kundens styringssystem
– Følge opp leverandørs dokumentleveranse gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak, og formell kvalitetssikring av dokumentleveransen
– Besørge korrekt distribusjon av leverandørdokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i kundens styringssystem og i kontrakt.
Bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering, både internt i prosjektet og eksternt mot leverandør.
– Være pådriver i dokumentasjonsprosessen.

Vi ønsker oss en kandidat som har relevant utdanning og bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i utbyggingsprosjekter.
Du må ha erfaring med e-Room, samt erfaring fra system for teknisk dokumentasjon. Videre er det nødvendig med gode datakunnskaper og generell god teknisk forståelse, samt evne til å kommunisere godt med de rundt seg. Det er også en fordel med kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser og erfaring fra sporrelaterte prosjekter.

• Ønsket oppstart er snarest mulig.
• Omfang av oppdraget er inntil 100% stilling frem til 31.07.2022. Med mulighet for forlengelse og eventuelt opp/nedtrapping i perioder.

Arbeidssted: Tøyen (Økernveien 9) og i prosjektene (Oslo området).

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
  • God oppfølging av våre medarbeidere
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.