Skip links

Controller

For en av våre kunder søker vi nå etter en controller.

Generelt

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være innenfor løpende økonomioppfølging gjennom året, samt bidrag inn i budsjettprosessen. For å lykkes med oppdraget er det avgjørende at du har arbeidet innen regnskap og økonomistyring i statlig virksomhet. Regnskapserfaring med kontantregnskapsprinsippet er nødvendig. Det er en ekstra bonus dersom du har arbeidet med SRS, men ingen absolutt betingelse. Rollen din hos oss vil være «hands- on». I tillegg til løpende økonomioppfølging og rapportering, må du også kunne ta i et tak på fakturering, omposteringsarbeid og andre løpende oppgaver når det trengs. Du vil også bidra aktivt i budsjettprosessen.

Kunden benytter Unit4 ERP (Agresso) for regnskap/økonomistyring og SAP innenfor HR og lønn. De er fullservice-kunde på regnskap hos DFØ. For denne stillingen ser vi etter en kandidat som har praktisk erfaring med Unit4 ERP i statlig sektor. Stillingen er organisatorisk plassert i økonomi- og anskaffelsesavdelingen. Avdelingen har 15 ansatte og har et godt fagmiljø innen regnskap og økonomistyring. 

Sentrale arbeidsområde:

 • understøtte divisjoner med controllerbistand i samband med måneds- og tertialrapportering og utarbeiding av prognoser.
 • bidra i samband med den årlige plan- og budsjettprosessen til etaten.
 • bidra i innlegging av budsjett i Unit4 ERP. Kunden benytter Planlegger modulen i Unit4 ERP for budsjettering.
 • bidra i tekniske justeringer av budsjettene gjennom året.
 • bidra med ad-hoc analyser
 • For å sikre redundans ved sykdom og ferieavvikling må det påregnes at kandidaten kan bidra innen arbeidsområdet til avdelingen. Eksempelvis fakturering, oppfølging av kunder og leverandører (reskontro), m.m.

Kompetansekrav:

Utdanning:

 • Økonomisk utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå (relevant arbeidserfaring kombinert med relevant bachelorgrad kan kompensere for kravet om mastergrad)

Erfaring/kompetansekrav:

 • Praktisk erfaring med regnskaps- og økonomistyringsoppgaver i statlig sektor. (merk: ikke statlig eide aksjeselskaper eller statlige nettobudsjetterte bedrifter).
 • Kunnskap om og erfaring med regnskap etter kontantregnskapsprinsippet
 • Kunnskap om økonomiregelverket i staten
 • Svært gode excel kunnskaper
 • Praktisk erfaring med Unit4 ERP i statlig sektor

Personlige egenskaper/egenskaper som er relevante:

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fremoverlent og initiativ til å drive arbeidet fremover
 • Selvgående
 • Analytisk og systematisk

Arbeidssted: Oslo sentrum
Varighet: 09.23-02.24, med opsjon på forlengelse på 6 mnd.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Preben Fjellanger, på e-post: preben.fjellanger@contikiressurser.no eller på telefon 45465653. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.