Skip links

Business analyst

I forbindelse med et nytt, større anskaffelsesprosjekt av skytjenester hos en av våre kunder, søker vi etter deg som har erfaring som analytiker fra offentlig sektor.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Analytikeren deltar aktivt i anskaffelsesprosessen og forhandlingene og har ansvaret for oppgaver knyttet til evaluering av tilbud og prismodeller i anskaffelsen, noe som innebærer:

 • Videreutvikling av prismodeller igjennom anskaffelsesprosessen
 • Videreutvikle kundens TCO (total cost analysis) som benyttes til valg av leverandør
 • Lede dialogmøter med leverandører for å optimalisere prisaspektene før endelig invitasjon til tilbud
 • Koordinere mindre tekniske team i evaluering av prisbesvarelser
 • Analysere og sammenstille tilbud fra leverandører
 • Forankre prismodeller og prisevaluering internt i organisasjonen

Rollen rapporterer til Anskaffelsesleder.

Erfaring og kompetanse:

 • Seniorkonsulentnivå, dvs. min. 5 års erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • Ekspert på Excel
 • Noe kunnskap om skytjenester
 • Erfaring med utarbeidelse av avtaler og kontrakter
 • Innkjøpskompetanse og erfaring fra innkjøp knyttet til større prosjekter
 • Erfaring med anskaffelser i offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Systematisk og strukturert arbeidsform
 • En selvstendig og proaktiv profil
 • Erfaring med anskaffelse av skyløsninger for store offentlige aktører
 • Dokumentert erfaring fra forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsmodeller

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 15.03.22
Varighet: 31.12.22. Med opsjon på forlengelse til 15.12.23.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.