Skip links

Anskaffelsesleder IT

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som anskaffelsesleder IT.

Arbeidsoppgaver:

Konsulenten skal bistå prosjektet med tung innkjøpsfaglig kompetanse  forbindelse med plan- og gjennomføringsfasen og bør ha dokumentert erfaring fra tilsvarende store anskaffelser av skyløsninger.

Konsulenten skal lede anskaffelsesteamet i prosjektet som er ment benyttet til å gjennomføre en-to anskaffelser for å få etablert de ønskede avtaler. Konsulenten rapporterer til prosjektleder for Felles plattform trinn 2 og må påregne noe dialog/deltakelse i faglige diskusjoner i regi av fagmiljøet (avdeling Leverandørhåndtering) hos kunden.

Øvrige arbeidsoppgaver vil være å bistå prosjektet med:

 • å utarbeide en anskaffelsesstrategi
 • at valgt anskaffelsesprosessen følges (formelle krav)
 • å planlegge prosess og dialogfaser
 • følge opp operatører/leverandører (tilbyderne)
 • innkjøpsfaglige kompetanse
 • dialog og koordinering med merkantilt ansvarlig hos kunden
 • utarbeide saksfremlegg og presentasjoner til styringsgruppe, programstyringsgruppe, ledermøter og tilsvarende

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med anskaffelse av skyløsninger
 • Erfaring med utarbeidelse av avtaler og kontrakter
 • Innkjøpskompetanse og erfaring fra innkjøp knyttet til større prosjekter
 • Erfaring med anskaffelser i offentlig sektor også ved bruk av rammeavtaler
 • Erfaring med leverandøroppfølging
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Systematisk og strukturert arbeidsform
 • En selvstendig og proaktiv profil
 • Erfaring med anskaffelse av skyløsninger for store offentlige aktører
 • Erfaring med Personvernforordningen (GDPR)
 • Dokumentert erfaring fra forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsmodeller

Arbeidssted: Oslo, Skøyen/hjemmekontor

Oppstart: 01.12.21

Varighet: 31.12.22, med muligheter for forlengelse på 12 mnd.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.