Skip links

Anskaffelsesrådgiver

For en av våre kunder søker vi etter kandidater til stilling som anskaffelsesrådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og gjennomføre anskaffelser i henhold til LOA, FOA og Forsyningsforskriften
 • Juridiske vurderinger av handlingsrom og prosessrisiko i samråd med avtaleeier/behovseier for eksempel ved utvidelse, reduksjon og endring av etablerte avtaler
 • Håndtere den løpende kontraktsoppfølgingen med avrop, endringer og opsjoner
 • Leverandørmøter i felleskap med avtaleeier/behovseier
 • Bistå organisasjonen med kartlegging av behov, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, evaluering og tildeling
 • Andre oppgaver knyttet til anskaffelsesfunksjonen og sammenslåingen av Spordrift og Bane NOR
 • Arkivering og registrering av saker i arkivsystem og konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis master i rettsvitenskap.
 • Erfaring med gjennomføring av offentlig anskaffelser innenfor jernbanesektoren.
 • Erfaring med IT-anskaffelser vil vektlegges positivt, men er ikke et absolutt krav.
 • Kompetanse innen gjennomføring av hele anskaffelsesprosesser (inkludert kontraktsoppfølging)
 • God erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Erfaring med Mercell Tendsign er ønskelig.

Ønskede egenskaper

 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Evne til å jobbe effektivt, fleksibelt, selvstendig og strukturert
 • Engasjert, løsningsorientert og fleksibel

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Så snart som mulig, senest 15. oktober

Varighet: 31.12.23, med opsjon på forlengelse på 3 + 3 mnd.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.