Skip links

Analytiker kategoristyring

I forbindelse med et nytt, større prosjekt søker vi etter deg som har erfaring innen kategoristyring.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Tilføre prosjektet kompetanse og kapasitet knyttet til analyser av innkjøpsdata, avtaleportefølje, økonomidata og tilhørende gevinstpotensial, inkl. fremstilling av dette materialet.
 • Utarbeidelse av KPI-er, planlegging av gevinstrealiseringsaktiviteter og synliggjøring av effekter er sentrale områder som analytikeren skal kunne bistå med.
 • Erfaring med å bygge opp databaseverktøy og behandle store mengder data er en forutsetning.  Erfaring fra bruk av Agresso vil være en fordel.
 • Opplæring av kundens eget personell etter hvert som disse kommer på plass.

Dine kvalifikasjoner:

 • Formell kompetanse på bachelor eller masternivå innen relevante fag, eks. økonomi, finans, realfag e.l.
 • Erfaring fra arbeid med analyse- og statistikkverktøy knyttet til forretningsstøtte, herunder programmering og avansert bruk av Excel, Access mm
 • Erfaring fra å analysere og verifisere gevinster fra innkjøp og anskaffelser, herunder å etablere baseline og KPI-er for å måle forbedring
 • Erfaring med å formidle og rapportere analyseresultater, lage beslutningsgrunnlag og synliggjøre effekter av forbedringsarbeid
 • Kunne bruke skandinavisk som arbeidsspråk
 • Må kunne klareres til Konfidensielt

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Tidligere erfaring med prosjekter hvor Agresso har vært brukt som ERP-system
 • Erfaring med robotic process automation (RPA)
 • Erfaring fra analyse- og grunnlagsarbeid i tilknytning til kategoristyringsprosjekt

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.06.21
Varighet: 31.05.22 m/opsjon på forlengelse på 1 + 1 år.

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marina Isdal, på e-post: marina.isdal@contikiressurser.no eller på telefon 98236403. Hvis du mener at dette er jobben for deg – send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.