Skip links

Contracts Manager

I forbindelse med oppdrag søker vi etter en erfaren kontraktsleder. Vedkommende skal utarbeide den overordnede kontraktstrategien i et større prosjekt hos en av våre kunder og sørge for at nødvendige kontraktsdokumenter utarbeides for å gjennomføre leveransen.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide en kontraktstrategi som del av styringsdokumentet
 • Sikre at kontraktstrategi støtter opp under prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Ansvar for å utvelge og utarbeide kontraktsdokumenter og nødvendige underlagsdokumenter for anbuds- og gjennomføringsfase
 • Følge opp kontrakter i forprosjektfasen, for innkjøp av diverse tjenester
 • Bistå prosjektet i oppfølging mot leverandører og andre mulige aktører, og sørge for at dette foregår på en korrekt måte, helt fra forprosjektfasen
 • Støtte prosjektet med kontraktskompetanse og råd

 Dine faglige kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/høyskoleingeniør eller tilsvarende
 • Minimum 10 års erfaring fra anskaffelse av større og komplekse infrastrukturprosjekter
 • Minimum 5 års erfaring fra gjennomføring av større og komplekse prosjekter
 • Erfaring med IT-teknologi i grensesnitt med infrastruktur
 • Erfaring fra prosjekter med sikkerhetskritiske elementer som en vesentlig del
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon
 • Erfaring med å lede team i prosjekter eller organisasjoner
 • Erfaring og kjennskap til jernbanetekniske fag og samspillet mellom disse
 • Erfaring med utredningsarbeid ifm oppstart/tidligfase fra større prosjekter

Dine personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner
 • Engelsk business level og norsk som arbeidsspråk
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fag og nivåer
 • Evner å se kommersielle konsekvenser av tekniske problemstillinger
 • Løsningsorientert, handlekraftig og evne til å se helheten

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: februar 2020
Varighet: februar 2021, med muligheter for forlengelse

Contki Ressursert tilbyr deg som ansatt:

 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos store offentlige og private virksomheter
 • God oppfølging av våre medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

I Contiki Ressurser vektlegger vi å være tett på våre ansatte og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du har spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte Trond Marthinsen, mob. 45429477 eller Marina Isdal mob. 98236403.

Hvis du mener at dette er jobben for deg: send en utfyllende CV og en kort beskrivelse av hvorfor du søker til konsulent@contikiressurser.no og vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en samtale.