• Innkjøp
  • Kontrakt
  • Forsyning
  • Rådgivning
  • Rekruttering
  • Kurs / Seminar

Tjenester

Contiki Ressurser AS er et norsk basert selskap som har levert tjenester innen kontraktsfaget til olje og gassindustrien i over 20 år. I løpet av de siste årene har vi gått gjennom en ekspansjonsprosess, og vi leverer nå også til andre typer bransjer. Kundene våre vil man finne blant de største bedriftene i Norge.

Se under hvert enkelt fagområde for informasjon om hvilke tjenester vi kan tilby.

CMA Contiki

Vi samarbeider med CMA Contiki AS som er en ledende leverandør innen av systemer for kontraktshåndtering – såkalte ECM systemer. Selskapet er i ferd med å lykkes internasjonalt, og leverer en ”Best of Breed” enterprise løsning som dekker alle faser av kontraktens livssyklus.
tjenester
Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS