Skip links

Utleie

Våre konsulenter og fagspesialister går inn i kortere eller lengre prosjekter og utfører operative arbeidsoppgaver innen sine respektive fagområder.

Vi har lang erfaring med utleie og vet at en avgjørende forutsetning for suksess er å ha riktig person på rett sted til rett tid. Så derfor arbeider vi tett med våre kunder for å finne frem til den best egnete kandidaten til de ulike oppdragene. Målet vårt er alltid å kunne bistå våre kunder slik at de til enhver tid har den riktige kompetansen for å gjennomføre sine oppgaver og prosjekter.

Vi tenker at vårt viktigste fortrinn er våre ansatte. Vi har godt kvalifiserte medarbeidere som gjennom vår bevisste rekruttering er dyktige i sitt fag i tillegg til å være motiverte og fleksible. Vi har også tro på at fornøyde medarbeider gjør en god jobb, og vi jobber tett med oppfølging, rådgiving og utvikling av våre konsulenter.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om tilgjengelige konsulenter, ledige stillinger eller for en uforpliktende presentasjon av selskapet. Kontakt Marina Isdal, tlf. 98236403.