Skip links

Offentlig sektor

Contiki har levert innkjøpsfaglig ekspertise til offentlig sektor i mange år. Offentlige anskaffelser består av et komplekst regelverk med grensesnitt mot offentlighet, forvaltning, skatt og MVA, klagehåndtering og prosess. Vi har derfor inngått et samarbeid Guide Advokat AS for å kunne håndtere alle sider av offentlige anskaffelser. Vårt team består av både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse. Dette gjør oss i stand til å kunne tilby både operativ gjennomføring, strategisk rådgivning og utførelse av advokattjenester. Vår målsetning er at oppdragsgiver sikres helhetlige og gjennomarbeidede løsninger med trygghet for at behovene blir dekket på en ressurseffektiv måte.

 

Våre tjenester omfatter bl.a:

Planlegging i forhold til bruk av offentlige midler herunder MVA (drift/investering)
Gjennomføring av anskaffelsesprosesser i henhold til lovverk
Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og spesifikasjoner
Vurdering av juridiske forhold ved den enkelte anskaffelse
Utarbeidelse av maler
Bistand til behovsvurderinger og utarbeidelse av spesifikasjoner
Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
Evaluering av kvalifikasjonssøknader og tilbod
Forhandlinger
Bistand i klageprosesser herunder innsyn
Håndtering av klager overfor KOFA og domstolene
Oppfølging av kontrakter og rammeavtaler samt måling og gevinstrealisasjon

Implementering av kontrakter og rammeavtaler

Per-Erik Salvesen

Innkjøpsrådgiver/økonom

Contiki Ressurser AS

Arild Boge

Innkjøpsrådgiver/jurist

Contiki Ressurser AS

Kristian Osen Fagertun

Advokat

Guide Advokat AS

Erlend Øen

Advokat

Guide Advokat AS

“Vi satte ut to anskaffelser i forbindelse med kommunesammenslåingen og begge ble utført profesjonelt og med godt resultat av Contiki Ressurser”

Morten Jakobsen
Morten Jakobsen
Innkjøpsrådgiver, Holmestrand kommune

«Contiki Ressurser var en viktig bidragsyter til å få på plass en større anskaffelse som hadde kjørt seg fast og som det hastet med å få etablert».

Joachim Jacobsen
Joachim Jacobsen
Leder Operativt Innkjøp, Avinor

Vil du vite mer om våre tjenester inn mot offentlig sektor? Ta kontakt med Marina Isdal på tlf. 98236403