• Innkjøp
  • Kontrakt
  • Forsyning
  • Rådgivning
  • Rekruttering
  • Kurs / Seminar

Rekruttering

I tillegg til utleie av konsulenter tilbyr vi også å skaffe personell til faste stillinger.  

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS