• Innkjøp
  • Kontrakt
  • Forsyning
  • Rådgivning
  • Rekruttering
  • Kurs / Seminar

Kurs/Seminar

Vi holder kurs og seminar om fagaktuelle tema.

Tidligere kurs:

"Verdiskapning med aktivt kontraktsarbeid fra analyse til anskaffelse".
"Incentivavtaler og internasjonale kontrakter".

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS