• Innkjøp
  • Kontrakt
  • Forsyning
  • Rådgivning
  • Rekruttering
  • Kurs / Seminar

Kurs/seminar

Vi holder kurs og seminar om fagaktuelle tema.

Tidligere kurs:

- Verdiskapning med aktivt kontraktsarbeid fra analyse til anskaffelse. 
Fordragsholdere: Advokat Bjørn Thomsen og Senior Kontraktskonsulent Leif Jørgen Nøttvedt.

- Incentivavtaler og internasjonale kontrakter. 
Foredragsholder: Dr.juris Amund Bjøranger Tørum.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS