• Innkjøp
  • Kontrakt
  • Forsyning
  • Rådgivning
  • Rekruttering
  • Kurs / Seminar

CMA Contiki

09.05.2007
Vi samarbeider med CMA Contiki AS som er en ledende leverandør innen av systemer for kontraktshåndtering – såkalte ECM systemer. Selskapet er i ferd med å lykkes internasjonalt, og leverer en ”Best of Breed” enterprise løsning som dekker alle faser av kontraktens livssyklus.

CMA Contiki ledes nå av et meget profesjonelt team, hvor flere av de sentrale lederne har bakgrunn fra internasjonale velrenommerte firma som SAP, FAST og Hewlett Packard.  Løsningen Contiki-ECM har blitt omfavnet av ledende internasjonale analytikerhus.

Selskapet avholdt også sitt første Contiki kontraktsforum i Oslo i mai 2007, og planlegger å holde dette som et årlig arrangement.

Contiki Ressurser har vært en langsiktig bidragsyter i forhold til finansiering og med nøkkelpersonell på ledersiden av denne virksomheten, og vi er stolt over å ha deltatt under oppbyggingen av CMA Contiki. Vi er også glad for å kunne fortsette vårt gode samarbeide med selskapet.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS