Teknisk Dokumentkontroll-Stavanger

16.01.2012

Vi søker kandidater til følgende oppdrag for stor kunde i oljesektoren i Stavanger:

Name of assignment:  
Teknisk dokumentkontroller


Responsibilities:
• Arbeide etter OMS 4.3 Information Management and Document Control
• Ansvarlig for gjenfinning av elektronisk dokumentasjon..
• Når nødvendig scanning og registrering av manglende dokumentasjon fra både papirarkiv og dokumentasjon som ligger hos disipliner.
• Input til oppbygging av fil struktur i Documentum når nødvendig.
• Support til prosjekt team når nødvendig.
• Når nødvendig, gi input til oppdateringer av spesifikasjoner som vedrører teknisk dokumentasjon.
• Gjenfinning av dokumentasjon som kun finnes i papirformat, (gjøres tilgjengelig i elektronisk format).
• Kvalitetsjekk av teknisk dokumentasjon i forbindelser med modifikasjoner og annen oppdatering utført on,- eller offshore.
• Maintweb.
• Følge opp informasjon fra kontraktører/leverandører
• Sjekk av teknisk informasjon som leveres fra store prosjekter
• Annet forefallende arbeid innen teknisk informasjon.

Ansvarsområder/Oppgaver:

• Styring og kvalitetsikring av bedriftens Tekniske Dokumentasjon i hht arbeidsoppgaver
• Brukerstøtte for elektronisk teknisk dokumentasjon i Workmate og Documentum.
• Brukerstøtte for gjenfinning av teknisk dokumentasjon i bedriftens arkriver.
• Input- og/eller utarbeide og implementere nye og eksisterende rutiner og arbeidsinnstrukser.


Stillingen utvikles i tråd med initiativ fra stillingshaver og bedriftsbehov.

Assignment starts: 
Februar 2012

Assignment ends:
1 år med mulighet for forlengelse

Place of work:
Stillingen er lokalisert ved hovedkontoret i Stavanger, men arbeid offshore kan forekomme ved behov.

Formal skills requirements: 
Kompetanse (utdannelse/erfaring):
• 3-årig videreg. skole (allmennfaglig/Handel & Kontorfag)
• Datakortet, (vid.g.kurs i EDB, eller lignende)
• Kurs i Dokumentstyring/behandling/arkiv
• 3-4 års relevant erfaring
• Kjennskap til vedlikeholds,- og dokumentstyringsystemer.

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner
• Selvdreven og initiativrik
• Strukturert
• Gode kommunikasjonsevner ved bla. aktivt å søke råd fra andre og dele erfaringer med gruppen
• Gode kunnskaper i engelsk og norsk – skriftlig og muntlig.
• Gode kunnskaper i IT og relevante IT verktøy
• Evne til å følge de retningslinjer som blir gitt av leder.

Svarfrist: ASAP og senest 23.01.2012

Contiki Ressurser er en aktiv aktør i et spennende og dynamisk marked. Hos oss vil du bli del av et bransjemiljø og ha gode muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Ta kontakt på telefon 55 70 63 31 / 982 36 403 hvis du vil ha mer informasjon, eller send CV til konsulent@contikiressurser.no

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS