Seniorkonsulent/rådgiver

20.08.2015

For vår samarbeidspartner, CMA Contiki, ser vi etter ny seniorkonsulent/rådgiver. 

Sentrale arbeidsoppgaver

* Bistå med kontrakt- og anskaffelsesfaglig rådgivning ovenfor CMA Contikis kunder med fokus på best mulig utnyttelse av Contiki Enterprise Contract Management (ECM) og Sourcing.

* Analyse av kunders anskaffelses- og kontraktsproseser og design av løsning

* Prosjektledelse og implementering av programvareløsninger hos CMA Contikis kunder.

* Planlegging og gjennomføring av opplæring

* Ha rollen som en av CMA Contiki’s viktigste ressurser i møte med våre kunder

* Avklare og dekke kundes behov, omfang og mål og bidra til kontinuerlig forbedring av kundens bruk av Contiki

* Konfigurere software systemer I henhold til kundens behov og prosesser, samt bidra med sluttbruker opplæring.

* Samarbeide og jobbe selvstendig med CMA Contiki sine kunder, avdelinger, partnere o.a. for å løse utfordringer på best mulig måte.

* Ta ansvar for å belyse områder med potensielle utfordringer i prosjektene og være proaktiv i forhold å fremlegge muligheter og løsninger (risikoledelse).

* Utvikle vår kundeportefølje. Aktivt bidra til å utvikle CMA Contiki, og selskapets kunder og partnere.

* Forberede, presentere og utføre salgstiltak.


Ønskede kvalifikasjoner

* Minimum 5 år arbeidserfaring i rolle som kontraktsansvarlig/innkjøpsansvarlig

* Erfaring og kunnskap om kontrakt og innkjøpsprosesser i ulike bransjer og hvordan de kan nyttiggjøre seg av Contiki ECM sine løsninger og muligheter.

* Utdanning på master eller bachelor nivå

 

Personlige egenskaper

* Fokus på kundetilfredshet.

* Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

* Norsk flytende og svært gode engelsk-kunnskaper.

* Søker "vinn-vinn" situasjoner og fremmer en "klart vi kan" holdning, og evner å skape tillit.

* Endringvillig og tilpasningsdyktig.

* Rask læringsevne.

* Analytisk og løsningsorientert.

* Opptre tillitsvekkende, og være nysgjerrig og tålmodig med hensyn til å finne beste løsning.

 

Hvis du mener at dette er jobben for deg, ta kontakt med Marina Isdal, mob. 98236403 eller send en kort CV til marina@contikiressurser.no og vi tar kontakt med deg for en prat. 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS