Senior innkjøper, Oslo

17.04.2018

Vi søker etter en senior innkjøper med erfaring innen offentlige anskaffelser. Man vil jobbe i oppdrag hos en av våre større kunder og ha selvstendig leveranseansvar for et utvalg komplekse anskaffelser av betydelig verdi. Man vil jobbe tett med intern innkjøpsavdeling og interne fagressurser for de enkelte anskaffelsene. 

Krav til erfaring:

• Minst 5 års erfaring med offentlige anskaffelser. Fortrinnsvis innen IKT og teknisk utstyr.
• Meget gode engelskkunnskaper.
• Dokumentert god forhandlingskompetanse.
• God kunnskap om Statens Standardavtaler, og innholdet i disse.
• Må kunne gjennomføre anskaffelser selvstendig i KGV (Tendsign og/eller EUSupply) ved bruk av Oppdragsgivers malverk.
• Evne til å håndtere flere komplekse prosesser parallelt.

Oppstart omgående. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt fagmiljø. 

Send en kort søknad med begrunnelse for hvorfor du er interessert i stillingen, samt en utfyllende CV som beskriver relevant erfaring til: konsulent@contikiressurser.no. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju. 

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS