Rådgiver offentlige anskaffelser, Stavanger

11.07.2019

Vi søker etter rådgiver anskaffelser/jurist med erfaring fra offentlige anskaffelser til et spennende oppdrag i Stavanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge anskaffelsesprosesser, og bidra aktivt til utforming av konkurransegrunnlag
  i samarbeid med rådgivere og prosjektteam
 • Kvalitetssikring av alle anskaffelsesdokumenter
 • Kunngjøring av konkurranser via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell på
  Doffin/TED
 • Besvare spørsmål til konkurransene i samarbeid med evalueringsteamet. Legge ut
  svar på spørsmål, endringer og suppleringer underveis i tilbudsfasen
 • Gjennomføre forhandlinger og skrive referat
 • Evaluering av anskaffelsesprosesser
 • Anskaffelsesfaglig rådgivning
 • Innsynsbegjæringer
 • Følge opp eventuelle klageprosessen
 • Kontraktsoppfølging iht NS8405
Krav til kompetanse:
Mastergrad og dokumentert erfaring med arbeid med offentlige anskaffelser samt noe erfaring med entreprise-kontrakter.
Kandidater med minimum bachelor-utdannelse og lang dokumentert erfaring innen offentlige anskaffelser inkludert erfaring med entreprise-kontrakter kan også bli vurdert.
Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og strukturert, ha god juridiskforståelse, gode samarbeidsevner og gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
Gjerne erfaring fra konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell eller andre lignende verktøy.

Oppstart av oppdrag: september 2019
Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år

Ta kontakt med Marina Isdal, mob. 98236403 hvis du har spørsmål eller send din CV til konsulent@contikiressurser.no for vurdering. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater for intervju.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS