Prosjektøkonom

09.03.2012

Til oppdrag hos kunde i Stavanger søker vi etter kandidater til følgende oppgaver:

Arbeidsoppgaver: 

Månedlig rapportering eksternt
Utarbeide prognoser for prosjektet
Være rådgiver for prosjektlederne
Endringsarbeid
Håndtering av sub-contractors
Ad-hoc arbeid

Mandatory Education:
Bachelor innen Finans/Økonomi
Minimum 5 års relevant erfaring kan kompensere for utdanning

Mandatory Work experience:
Minimum 3 års relevant arbeidserfaring 

Oppstart: ASAP
Prosjektslutt: 31.12.13 

Ta kontakt med oss på tlf. 55 70 63 31 hvis du har spørsmål, eller send din CV til oss på konsulent@contikiressurser.no.

Webdesign, utvikling og publiseringsløsning av Keyteq AS